Prof.Dr.Canan HECER
checer@uludag.edu.tr
0 (224) 6764008 / 616 30

Adres:
* U.Ü. Karacabey Meslek Yüksek Okulu
* Gıda Teknolojisi Programı, Karacabey- Bursa

Web Sitesi:
cananhecer.com

İlgi Alanları:
* Yürüyüş yapmak, seyahat etmek, film izlemek, kitap okumak

Kişisel bilgiler:

Doç.Dr.Canan HECER
Bölümü/Programı:
* Gıda İşleme Bölümü / Gıda Teknolojisi Programı

Eğitim:
* Yüksek Lisans - Uludağ Üniversitesi - Veteriner Fakültesi
* Doktora - Uludağ Üniversitesi - Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Verdiği Dersler:
* Genel Mikrobiyoloji
* Hijyen ve Sanitasyon
* Gıda Analizleri
* Et ve Ürünleri Teknolojisi-I
* Et ve Ürünleri Teknolojisi-II
* Beslenme İlkeleri
* Gıda Mikrobiyolojisi
* Hazır Yemek Sistemleri


İdari Görevler:
* Yüksekokul Kurulu Üyeliği
* Yönetim Kurulu Üyeliği
* Gıda İşleme Bölümü Başkanlığı

Diğer Görevleri:
* Yemekhane ve kantin komisyonu başkanlığı
* Yemek Hizmeti ile ilgili Kontrol Teşkilatı Başkanlığı
* Burs ve Sosyal Yardım Komisyonu Başkanlığı
* Sosyal İlişkiler Komisyonu Başkanlığı
* Atama Kriterleri İnceleme Komisyonu Üyeliği
* Staj Uygulama Kurulu Üyesi
* Eğitim- Öğretim Komisyonu Üyeliği
* Mezuniyet Komisyon Üyesi
*Sadık Yılmaz Öğrenci Yurdu Yürütme Kurulu üyeliği
* Karacabey Kültür Sanat Topluluğu Danışmanlığı


Yayınlar:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
Hecer, C., “Changes in chemical, microbiolojical and sensory properties of marinated seafood salad during storage period ” African Journal of Agricultural Research, 6(22), 5087-5090 (2011).
Guldas M., Hecer C., “Influences of some additives on weight loss and organoleptic properties of the marinated mussels and squids” Acta Veterinaria Brno,81: 263-267; DOI:10.2754/avb 201281030263 (2012)
Hecer, C., Ulusoy Sözen B.H.,“ Microbiolojical properties of mechanically deboned poultry meat that applied lactic acid, acetic acid and sodium lactate ” African Journal of Agricultural Research,6(16),3847-3852(2011).
Hecer C., Guldas M., “ Effects of lactic acid, fumaric acid and chlorine dioxide on shelf-life of broiler wings during storage” African Journal of Microbiology Research,5(23), 3880-3883,(2011).
Temelli S., Dokuzlu C., Şen C., “Determination of microbiological contamination sources during frozen snail meat processing stages, ” Food Control,17, 22-29 (2006).
Dokuzlu C., Gunsen U., “Bacteriological quality in some frozen seafood products, ” Indian Vet.J. 83, 494-497 (2006)
Dokuzlu C., “Effects of K- carrageenan and K-carrageenan mix injected into meat on certain characteristics of the canned meat ,” Indian Vet.J., 82, 175-178 (2005).
Dokuzlu C., Gunsen U., “Elimination of listeria monocytogenes in the production of fresh snail meat , ” Indian Vet.J.,82, 830-833 (2005).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
Dokuzlu C., Guldas M., “ Antimicrobial Effects of Chlorinated and Ozonated Water for Reducing Microbiological Contamination During Broiler Processing”, Proc. 1st seminar on Microbiological Contaminats & Contamination Routes in Food Industry, ( Poster Presentation), VTT ( Technical Research Center of Finland) Symposium book 248, 69-70, January 22-23, Espoo, Finland,2007 .

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
Ulusoy, B.S., Hecer,C., '' Is HACCP a Difficult Food Safety System to Implement?" Journal of
Biological&Envıronmental Scıences , April No.7, Vol. 19, 2013.
Hecer C.,“Türkiye'de balıkçılık sektörüne ve türk halkının su ürünleri tüketim alışkanlıklarına genel bir bakış" Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med.,31,2, 2012.
Hecer C.,“Emülsifiye et ürünlerindeki bazı riskler", Dünya Gıda Derg.,Mart,2013.
Hecer C., “Et teknolojisinde ambalajlama yöntemleri, Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med.,31,1,57-61,2012.
Hecer C., “ Değerli bir besin olan taze balığın alternatif tüketimi; marinat”, Dünya Gıda Derg.,10,40-41,(2011).


Şükrü Kaya